Mit speciale på Datalogisk Institut handler om at finde melodien i polyfon musik.

Specialet kan hentes her. Den algoritme og en implementering af algoritmen deltog ved MIREX-2009 konkurrencen og der opnåedes meget gode resultater. En artikel som knytter sig til deltagelsen ved MIREX-2009 konkurrencen kan findes her.

En slide-præsentation af specialet kan hentes her

Her kan man hente det ene test-sæt, som er blevet anvendt ved afprøvningen. De samme testfiler kan findes via hjemmesiden for MIREX2006 og ligger her.

Her kan man hente det andet test-sæt, som er blevet anvendt ved afprøvningen. Filerne stammer fra LabROSA training data.