Først tager vi et par gode kommandoer:
Lyden virker ikke. Device busy.
Løsning: Find ud af hvilket program der låser for lydkortet ved at skrive:
lsof | grep pcm


Når du har installeret (K)ubuntu 7.04 så genstart og kør følgende kommando for at opdatere systemet:
sudo aptitude upgrade

Hvis du har Nvidia grafikkort, så kør følgenden kommando for at installere drivere og anvende dem:
sudo aptitude install nvidia-glx && sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals --composite

Hvis du ikke kan lide at bogstaverne bliver store (fylder mangle pixler) på en skærm med høj opløsning, så kør følgende kommando for at undgå at nvidia-driveren bruger skærmens dpi til at bestemme bogstavernes størrelse.
sudo nvidia-xconfig --no-use-edid-dpi

Hvis du ikke kan lide at der kommer en bip-lyd når du er i en konsol (dvs ikke i X) kan du enten slå disse bip-lyde fra eller simpelt hen undgå at loade driveren til pc-speakeren. Jeg kunne aldrig finde på at bruge pc-speakeren, så jeg slår den helt fra. Dette gøres ved at tilføje følgende linier til filen "/etc/modprobe.d/blacklist":
# turn off the PC speaker
blacklist pcspkr
Dette kan gøres med følgende kommando:
sudo sh -c "echo \"\n# turn off the PC speaker\nblacklist pcspkr\" >> /etc/modprobe.d/blacklist"
Hvordan regulerer du hvor ofte et filsystem skal tjekkes for fejl ved boot (fsck)? Der er 2 metoder: 1) brug "tune2fs" eller 2) rediger "fstab".
sudo tune2fs -c 50 /dev/hda1
/dev/hda1 / ext3 defaults 1 1
/dev/hdb1 /home ext3 defaults 1 2
Bogstaverne i fed er 6. kollonne og angiver rækkefølgen hvori systemerne tjekkes. 0 = ingen tjek. 1 = første filsystem (dvs /). 2 = alle andre filsystemer.
Når du afspiller film med Mplayer, kan det være at der er nogle af de mørkeste farver som bliver helt sorte. Dette problem kan afhjælpes ved at justere lidt på kontrast og lysstyrke via "nvidia-settings". I tilfældet med mit grafikkort og min skræm har jeg fundet ud af at konfigurationen i denne fil giver et godt resultat. For at konfigurationen tages i brug når X starter har jeg tilføjet linien
  nvidia-settings -l --config=/etc/nvidia-settings-rc
til filen /etc/X11/Xsession, således at slutningen af filen ser således ud:
# use run-parts to source every file in the session directory; we source
# instead of executing so that the variables and functions defined above
# are available to the scripts, and so that they can pass variables to each
# other
SESSIONFILES=$(run_parts $SYSSESSIONDIR)
if [ -n "$SESSIONFILES" ]; then
 for SESSIONFILE in $SESSIONFILES; do
  nvidia-settings -l --config=/etc/nvidia-settings-rc
  . $SESSIONFILE
 done
fi

Hvis du ønsker at have en gæste-konto, som man kan logge på lokalt uden at angive et password kan man gøre følgende: Når gæste-kontoen er oprettet sættes password til NULL ved følgende:
sudo usermod -p "" guest

Nu har brugeren "guest" ikke noget password. Ved at skifte over på en konsolskærm (en login-skærm) kan man nu skrive "guest" som brugernavn og bliver dernæst logget ind uden at angive password. Men dette gælder ikke for grafisk login eller ved anvendelse af "su"-kommandoen. Da vi kun ønsker at brugeren kan logge ind lokalt laves en kopi af "/etc/pam.d/common-auth" og denne kaldes "/etc/pam.d/common-auth-local". Nu rettes denne ny fil, så der står:
auth  sufficient   pam_unix.so nullok
@include common-auth

Derved bliver det tilladt at anvende "NULL"-password. Vi skal nu sørge for at de login-tjenester som anvendes lokalt benytter denne ny fil. Dette gøres ved at rette lidt i "/etc/pam.d/kdm" og "/etc/pam.d/su". I begge tilfælde findes linien
@include common-auth
og denne rettes til
@include common-auth-local
. Nu kan der logges ind lokalt uden brug af password. Og bare rolig: der er ikke noget sikkerhedshul i forbindelse med ssh, for som standard er det slet ikke tilladt at anvende "NULL"-passwords i forbindelse med ssh. Desuden anvender ssh ikke "common-auth-local". Endnu en bemærkning: Der er ikke de store problemer ved at tillade "NULL"-passwords lokalt, for det er kun root som kan give en konto et "NULL"-password, da det som standard ikke er tilladt at skifte password til et "NULL"-password.
For at speede Firefox op klik her.
Jeg kører jo et 64-bit system, hvilket ikke passer så godt sammen med Firefox, da der kræves en del programmer og plugins som kun findes til 32-bit. Dette gælder for Mplayer, Adobe Flash, Adobe Reader og Sun Java. Derfor har jeg installeret Firefox i /usr/local/firefox32 (installeret fra Firefox's hjemmeside). Adobe Reader installere fint (har installeret i /opt), og der installeres automatisk et plugin i Firefox's plugins mappe. Men Adobe Reader har brug for libgtkembedmoz for at kunne fremvise sin hjælp og andet. Når man installerer Firefox (uden at installere Mozilla), kommer dette bibliotek ikke med. Derfor skal man installere XULrunner og sørge for at Adobe Reader ved hvor den kan finde libgtkembedmoz. Dette gøres (ifølge Adobe Reader's blog med en FAQ) ved at tilføje en linie til det script som starter Adobe Reader, dvs. acroread. Tilføj linien: export MOZILLA_COMP_PATH=<PATH_TO_XULrunner>. Det vil dog være bedre at lave en fil i /usr/local/bin, som hedder acroread. Denne skal indeholde:
#!/bin/sh

export MOZILLA_COMP_PATH=/usr/local/xulrunner
/opt/Adobe/Reader8/bin/acroread $@
Det sidste argument $@ sender komandolinieargumenter videre til acroread, hvilket fx er nødvendigt for at acroread virker i firefox.

Med en 32-bit Firefox på et 64-bit system er det nødvendigt at oversætte mplayer-plugin selv. Derfor har jeg downloaded gecko-sdk. Når mplayer-plugin skal oversættes skal der køres "./configure --with-gecko-sdk=<PATH_TO_GECKO_SDK>" Dernæst indsættes "-I/usr/lib32 -m32" til linien med "CFLAGS" i Makefile. Inden der kan oversættes er det nødvendigt at lave en del symbolske links. Så oversættes. Endelig kopieres plugins ind i firefox-mappen: "sudo cp mplayer*.so mplayer*.xpt /usr/local/firefox32/plugins".

Det kan være en god ide at omdøbe mv-kommandoen, for som default overskriver mv-kommandoen en eksisterende fil. Dette klares ved:
sudo sh -c 'mv /bin/mv /bin/mvforce; echo "#!/bin/sh\n/bin/mvforce -i \$@" > /bin/mv; chmod a+x /bin/mv'


For at få Opera til at køre flash 10 kræves libnss3 - se http://forum.vectorlinux.com/index.php?topic=8846.0.